Corona-update wat betreft de zorg en begeleiding

Vanaf 11 mei mogen de kinderen van de lagere en het speciaal onderwijs weer naar school, dat is (ook) heel fijn voor ‘onze’ gezinnen. Wij zijn ook langzaamaan weer opgestart met het begeleiden van groepen kinderen en volwassenen. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, Op de boerderij is veel ruimte en er zijn ook veel plekken waar een kleine groep binnen kan verblijven. We houden steeds contact met gemeenten, De Coöperatie Boer en Zorg, de Federatie Landbouw en Zorg (de belangenbehartigers-organisatie voor zorgboeren) en met de GGD over specifieke vragen. Onze ouderen bellen we en bezoeken we thuis, als zij dit ook willen. Zij zijn de kwetsbaarste groep van onze boerderij. We hopen allemaal dat het aantal Corona patiënten af blijft nemen, zodat we steeds meer mensen kunnen ontvangen op onze boerderij.