Missie & visie

Onze missie en visie

Onze missie is om zorgvragers en hun familie een omgeving te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn. Een omgeving waar zij aan hun gezondheid werken en middenin de samenleving staan. Dit doen wij door activiteiten te bieden binnen een agrarisch bedrijf.

Op de boerderij bieden wij activerende en ondersteunende begeleiding voor (licht dementerende) ouderen, autistische kinderen/jongeren en mensen met een burn-out of psychische hulpvraag door middel van dagopvang en tijdelijk verblijf in een groene natuurrijke omgeving. Boerderij ’t Paradijs werkt vanuit een christelijke identiteit.