Ons netwerk & relaties

Wij zijn zeer dankbaar voor de prettige en waardevolle samenwerkingen welke wij hebben met onderstaande partijen. Denkt u dat wij in de toekomst iets voor elkaar kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Samenwerking zorg

Coöperatie Boer en Zorg
Zorgboeren.nl
GGZ Centraal
Philadelphia
Eleos
Mee-Veluwe
Interact contour

Ketenzorg dementie
Zorggroep ENA
Nebo Plus
Norschoten
Ons bedrijf
Welzijn Barneveld

Samenwerking agrarisch

Bionext
Het Biohuis