Biologisch agrarisch bedrijf

Eerlijk en puur

Met liefde voor mens en milieu hebben wij ons agrarische bedrijf biologisch ingericht.

‘Biologisch’ betekent: zo natuurlijk mogelijk tot stand gekomen, met zo min mogelijk kunstgrepen. In de biologische landbouw worden geen kunstmest en geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dieren worden onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden gehouden. Ook wat hun voeding betreft. Daarnaast worden geen genetisch gemodificeerde organismen toegepast. Het doel van biologische landbouw is het in stand houden van het natuurlijke evenwicht tussen mens, plant en dier. Het gaat daarbij bij Boerderij ’t Paradijs niet alleen om de landbouw, maar ook om onze leefomgeving.

EKO-keurmerk en SKAL

Alle producten van ‘t Paradijs dragen het EKO-keurmerk. Dit keurmerk staat op producten uit de biologische landbouw. Met het EKO-keurmerk op de verpakking wordt aangegeven dat een product ecologisch en biologisch is en dat het voldoet aan de Europese wettelijk gestelde normen voor biologische producten en productiemethoden.

Daarvoor is de boerderij door SKAL gecertificeerd. Deze stichting keurt en houdt toezicht op de biologische productie in Nederland en is daartoe aangewezen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.