Huisregels

Om het voor iedereen leuk te houden!

Om het voor iedereen die bij ons op de boerderij aanwezig is, leuk te houden hebben wij huisregels opgesteld:

 1. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs wordt de toegang geweigerd
 2. Onze gasten mogen zich niet hinderlijk of agressief opstellen bij de entree of binnen in de Heerd. Dit geldt zowel in woord als gedrag
 3. Het gebruiken of verhandelen van drugs is niet toegestaan.
 4. Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is niet toegestaan
 5. Bezoekers die zich bij het verlaten van de Heerd luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, kan in het vervolg de toegang worden geweigerd.
 6. Ongewenste intimiteiten en/of ongewenst gedrag zijn niet toegestaan
 7. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing. Bij herhaling volgt ontzegging van de locatie.
 8. Veroorzaak geen overlast voor andere bezoekers, medewerkers en dieren van de boerderij
 9. Glaswerk moet binnen blijven in de Heerd of op het terras
 10. Roken in de Heerd en op het terras is niet toegestaan. Roken mag alleen op de daartoe aangewezen plek bij de rookpaal
 11. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen. Boerderij ’t Paradijs / de Heerd accepteren geen aansprakelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.
 12. Bij calamiteiten dien je te allen tijde de instructies van de aanwezige locatie manager van de “Keukenploeg” op te volgen.
 13. Wij schenken geen alcohol houdende dranken aan gasten jonger dan 18. Bij twijfel kan er om een identiteitskaart worden gevraagd
 14. Het is verboden om de weide met koeien te betreden
 15. Zelfstandig plukken in de kas en in de tuin is niet toegestaan
 16. Men mag zich geen toegang verschaffen tot andere (gesloten) locatie’s en ruimtes op de boerderij anders dan locatie de Heerd.
 17. In overleg kan er wel een kijkje genomen worden in de stallen, kinderen alleen onder toezicht van een volwassene
 18. Overtreding van dit huisreglement kan leiden tot ontzegging op het moment van overtreding.