Kwaliteit

– Coöperatie Boer en Zorg;
Wij werken in de begeleiding samen met Coöperatie Boer en Zorg. Dit is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgondernemers in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Zij ondersteunen aangesloten zorgboerderijen in het bieden van goede en veilige zorg en ondersteunen in het afsluiten van zorgcontracten en financieringen. Informatie over financiering, een vertrouwenspersoon en een onafhankelijke clientondersteuner is te vinden op de website van de coöperatie. https://www.cooperatieboerenzorg.nl/

– Klachtenregeling;
In het geval van een klacht, gebruiken wij dit klachtenreglement. De uitdeelbrief die hierbij hoort met gegevens waar u terecht kan bij een klacht vind u hier.
Mocht u over bovenstaande vragen hebben, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

– Privacy-beleid;
We vinden het belangrijk om u duidelijkheid te geven over hoe we met eventuele gegevens van u omgaan. Wij houden ons aan de AVG-wetgeving. Daarnaast is ons privacy-beleid hier te downloaden.