Zorg & welzijn

Passie voor mensen

Rust en ruimte op de boerderij

Doordeweeks bieden we een fijne plek voor mensen die structuur, regelmaat of een nuttige invulling van hun tijd zoeken. Rondom het erf zijn zinvolle en activerende activiteiten te doen die passend zijn voor ieder individu. Voor ouderenvolwassenen en kinderen. We willen iedereen de ruimte geven om zichzelf te zijn. Wij hopen dat de deelnemers op onze boerderij -met een christelijke levensvisie- hun talenten (her)ontdekken en nieuwe waardering voor zichzelf zullen ervaren.

Zorgteam

Ons zorgteam bestaat uit mensen met een verschillende (opleidings)achtergrond, onder andere een zorgboer, maatschappelijk werkster, activiteitenbegeleider, orthopedagoge, creatief therapeut, ecologisch pedagoge, onderwijsassistente, verpleegkundigen, kindercounselor en contextueel therapeut. Ons team werkt in alle groepen vanuit een christelijke identiteit. We stellen ons graag persoonlijk aan u voor!

 

Wanneer komt iemand in aanmerking voor dagopvang of dagbesteding?

Met een indicatie vanuit het CIZ, bureau Jeugdzorg (voor minderjarigen) of een toezegging van de gemeente Barneveld komt u in aanmerking voor dagopvang of dagbesteding. Als u nog geen indicatie hebt, kunnen wij u helpen contact op te nemen met gemeente Barneveld
De dagbesteding, dagopvang en het therapeutisch werken met paarden kan via een PGB, zorg in natura of via de gemeente gefinancierd worden. Dit is afhankelijk van uw indicatie. Heeft u nog een lopende indicatie via het CIZ of via bureau jeugdzorg? Of heeft u nog geen indicatie? Wij helpen u graag op weg.