Zorg & welzijn

Passie voor mensen

Rust en ruimte op de boerderij

Doordeweeks bieden we een fijne plek voor mensen die structuur, regelmaat of een nuttige invulling van hun tijd zoeken. Rondom het erf zijn zinvolle en activerende activiteiten te doen die passend zijn voor ieder individu. Voor ouderenvolwassenen en kinderen. We willen iedereen de ruimte geven om zichzelf te zijn. Wij hopen dat de deelnemers op onze boerderij -met een christelijke levensvisie- hun talenten (her)ontdekken en nieuwe waardering voor zichzelf zullen ervaren.

Zorgteam

Ons zorgteam bestaat uit mensen met een verschillende (opleidings-)achtergrond, onder andere een zorgboer, ecologisch pedagoge, onderwijsassistente, GGZ-agoog in opleiding, begeleiders, paardencoach, wooncoaches, activiteitenbegeleidster en een gedragswetenschapper. Ons team werkt in alle groepen vanuit een christelijke identiteit. We stellen ons graag persoonlijk aan u voor!

CBZ
Boerderij ’t Paradijs is lid van CBZ (Coöperatie Boer en Zorg): een coöperatieve samenwerking van ruim 250 zorgondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Geworteld in de samenleving staan we samen sterk voor de beste zorg en ondersteuning aan de deelnemers en bewoners. Elke zorgaanbieder vanuit zijn eigen, unieke omgeving en geënt op de kracht van CBZ. CBZ, natuurlijk betrokken. www.cooperatieboerenzorg.nl